Kim jesteśmy

Wojciech Pawlikowski

Kreator trendów, wizjoner, wulkan energii i pomysłów, naturalny przywódca. Posiada szczególną wrażliwość na Świat, a Świat jest jego domem. Droga związana z ochroną tego, co najważniejsze i najcenniejsze dla człowieka - środowiska naturalnego była oczywistym wyborem. Wiedza teoretyczna i praktyka doprowadziły do pełnienia funkcji eksperta w Ministerstwie Środowiska z ramienia Polskiej Izby Opakowań. Pierwszy, który na AGH w Krakowie realizował badania dotyczące elektrowni wiatrowych. Przez kilka lat związany z przemysłem petrochemicznym we Włoszech, Libii i Rosji. Odpowiedzialny za implementację i rozwój technologii oksybiodegradacji w Polsce, Czechach, Słowacji i na Białorusi. Doskonalił swoje umiejętności zarządcze oraz interpersonalne na wielu szkoleniach i kursach w obszarze planowania i zarządzania czasem, prezentacji publicznych, sztuki perswazji jak i prowadzenia rozmów, oraz w zakresie optymalizacji procesów zarządczych i zarządzania zmianą. Certyfikowany coach oraz zwolennik ciągłego rozwoju. Powoływany jako prelegent w gronie ekspertów w dziedzinie ekologii tworzyw sztucznych na konferencje organizowane przez MOVIDA Conferences, prowadzący część „tworzywową” międzynarodowej konferencji APT13, której organizatorem rok rocznie jest Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników. Autor wielu publikacji. Członek kilku stowarzyszeń i organizacji. Jego pasją są narty, rower, fotografia, muzyka. Motto: ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci - Antoine de Saint-Exupery
Związana z branżą przetwórców tworzyw sztucznych od 2008 r, co dokumentuje szerokim portfolio aktywnych kontaktów branżowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w marketingu (korporacyjnym) i branży eventowej poparte wykształceniem w kierunku Marketingu i Zarządzania, pozytywnym ukończeniem kursów zgodnie ze standardami amerykańskich uniwersytetów (m.in. University of Illinois, University of Iowa, Michigan State University i inn.) zrzeszonych w Stowarzyszeniu MUCIA- Global Education Group, oraz trzyletnich studiów Marketingu i Zarządzania organizowanych przez The International Education Society. Posiada wysokie kompetencje organizacyjne i zarządcze poparte najwyższą oceną ukończenia półrocznego kursu Zarządzania projektami Śląskiej Akademii Zarządzania Projektami Brainstorm, oraz kompetencje z zakresu finansów poparte otrzymanym Dyplomem Controllera sygnowanym przez Akademię Controllingu ODITK, członka International Group of Controlling. Zaszczytem było dla niej powołanie na stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Opakowań. Inicjator powstania Fundacji Noweko. Członek Toastmasters International. Zwycięzca półmaratonu Wiślańskiego Runners Super Bieg wyścigów ulicznych i górskich. Dumna mama trójki dzieci, kocha narty, pływanie. Wierzy, że ciągłe przekraczanie własnych granic daje nam prawdziwą satysfakcję w życiu. Motto: jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość zatem nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem - Arystoteles