Wpływ zmian klimatycznych na Ekosystem.


Migracje gatunków lądowych, morskich i słodkowodnych w wyniku zmian klimatycznych wpływają na dobrobyt ludzi na całym świecie. Stwarzając nowe zagrożenia dla zdrowia, ekonomi, tworzą również konflikty związane z zasobami.

W celu rozeznania skali problemu zostały przeprowadzone badania przez Międzynarodowy zespół „Associate Professor Greta Pecl” – uniwersytet w Tasmanii oraz Ekologiczny Ekosystem UNSW Adriana Verges.

W odpowiedzi na zmiany klimatyczne gatunki poruszają się o 17km dalej na dekadę, gatunki morskie o 72 km na dekadę. Niektóre ziemskie istoty, takie jak ogoniaste w Queensland przenoszą się w kierunku zbocz górskich aby uniknąć ocieplenia z nizin, natomiast niektóre gatunki ryb wędrują w kierunku głębin.

„Przeżycie ludzi zależy od życia innych na ziemi, więc redystrybucja żyjących organizmów jest poważnym wyzwaniem dla ludzi na całym świecie” – mówi Professor Pecl z Associate. 

„Nasze globalne badania pokazują, w jaki sposób te zmiany wpływają na ekosystem i zdrowie ludzkie. Chociaż niektóre gatunki sprzyjają ciepłemu klimatowi i stają się bardziej obfite w liczebność to skala tych, które sobie nie radzą i padają ofiarą wyginięcia jest znacznie większa”

Badania Dr. Verges na Morzu Śródziemnym i wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii pokazują, jak zmiany klimatu zmieniają migracje tropikalnych ryb, która stwarza nie małe zagrożenie dla umiarkowanych obszarów, ponieważ mogą one przebijać lasy krasowe i trawiaste łąki. – mówi

migracja, ryba, prędkość, woda, akwen

Te zmiany w zakresie gatunków należy wziąć pod lupę podczas opracowania celów, polityk i działań w zakresie zarządzania na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. – podsumowują naukowcy.

Choć tradycyjna ochrona środowiska ma na celu zachowanie historycznych uwarunkowań, w tej sytuacji na niewiele się zda, musisz zostać uformowane nowe zarządzanie, które uwzględni nieuchronność gatunków wykraczających poza ich tradycyjne obszary i powstanie nowych – mówi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *