DEFRA (Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich rządu Wielkiej Brytanii) w/s oksybiodegradacji

W listopadzie 2021 ukazał się raport DEFRA, w którym wśród wyrobów problematycznych nie ujęto wyrobów z tworzyw oksybiodegradowalnych (a dokładnie powodującego wzrost zanieczyszczeń i będącym tworzywem problematycznym).
Podobnie rząd Szkocji wydał w listopadzie projekty analogicznych rozporządzeń, które nie wymieniają plastiku oxo-biodegradowalnego. Symphony – producent dodatku oksybiodegradowalnego d2w – jest również podbudowane faktem, że rząd brytyjski przyznał dotacje na rozwój technologii oxo-biodegradowalnych (czasami określanych jako biotransformacja), wykazując zrozumienie, że technologie te mogą zmniejszyć problem plastikowych śmieci, które nie są zbierane do recyklingu. Brytyjska rodzina królewska również okazała swoje wsparcie. Książę Walii odwiedził zakład rozwijający technologię biotransformacji, a Symphony jest członkiem książęcej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonych Rynków „Terra Carta”. DEFRA i Rząd Szkocji zapoznały się z wynikami czteroletnich badań Oxomar, sponsorowanych przez rząd francuski, które dowodzą, że tworzywa oxo-biodegradowalne ulegają biodegradacji, nawet w oceanach, znacznie skuteczniej niż tworzywa konwencjonalne. Widzieli również badania przeprowadzone przez Queen Mary University w Londynie, które wykazały, że biodegradacja LDPE (polietylen o niskiej gęstości) zawierającego d2w firmy Symphony była 90-krotnie większa niż zwykłego LDPE po 35 dniach. Są również świadomi, że Europejska Agencja Chemikaliów, po dziesięciu miesiącach badań nie była przekonana, że oxo-biodegradowalny plastik tworzy mikroplastiki. Michael Laurier, Dyrektor Generalny Symphony powiedział: „Cieszymy się ze stanowiska przyjętego przez rządy Wielkiej Brytanii i Szkocji i będziemy teraz wkładać więcej wysiłku w wyjaśnianie i marketing naszej technologii d2w w Wielkiej Brytanii.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *