Segregacja śmieci – jakie zmiany przyniosła ustawa z pierwszego lipca 2017?

Jakie są wytyczne ustawy?

Z pierwszym lipca do Polski zawitała nowa ustawa dotycząca segregacji śmieci. Jej głównymi założeniami jest wprowadzenie jednolitego systemu w całym kraju, bez podziału na gminy. Kolejnym założeniem jest dodanie frakcji, która ma poprawić efektywność recyklingu a tym samym sytuacje w środowisku. Polski rząd ma na uwadze również zobowiązanie wobec Europy w którym zobowiązuje się do 2020 roku, 50 % odpadów komunalnych przeznaczyć na recykling. W dniu dzisiejszym recykling wynosi 26% natomiast staranna segregacja, zaangażowanie społeczeństwa jest w stanie zmienić obecną sytuację i znacznie podnieść poziom odpadów trafiających na recykling.

 

Jaki jest nowy system segregacji odpadów?

Powstał podział na 4 frakcję:

  • pojemnik zielony bądź worek – szkło bezbarwne ( podział szkła dla zainteresowanych : pojemnik biały (bądź worek) na szkło białe i kolorowe)
  • pojemnik niebieski (bądź worek)  – papier
  • pojemnik żółty (bądź worek)  – metale i tworzywa sztuczne
  • pojemnik brązowy (bądź worek) – odpady biodegradowalne

Powód zmian

Jeżeli jako kraj nie wywiążemy się ze złożonej deklaracji wobec UE, zostanie na Polskę nałożona kara finansowa. Natomiast nie nałożenie ustawy podziału na frakcję groziłoby utratą funduszy na gospodarkę odpadów w wysokości 1,3 mld euro. 

Czas na wprowadzenie ustawy.

Na wprowadzenie zmian każda gmina ma czas maksymalnie do 20 czerwca 2022 roku. Natomiast poprawne oznakowanie musi zaistnieć na pojemnikach maksymalnie do 6 miesięcy od wprowadzenia ustawy. Okres przejściowy zaistniał nie tylko z powodu potrzeby przystosowania się społeczeństwa oraz gmin do nowych warunków, ale również z racji umów, które podpisane są z firmami odbierającymi odpady.

 

Więcej informacji uzyskasz na stronie Ministerstwa Środowiska.

 

 

 

kosz, odpady, śmieci, pojemniki, ustawa śmieciowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *