Sortowanie odpadów w poszczególnych krajach.

Spójrzmy jak inne kraje zarządzają odpadami?

  • Niemcy 

To lider w dziedzinie segregacji oraz recyklingu! Praktycznie każdy dom poprawnie zarządza swoimi odpadami (100%) a ponad połowa (62%) zużytych materiałów zostaje ponownie wykorzystana.

Dlaczego tak niewielka ilość trafia na wysypisko? Z racji ustawy, która mówi o zakazie wywozu śmieci z koszy na wysypisko. Są one ponownie wykorzystywane, kompostowane bądź spalane.

Funkcjonuje tam podział na cztery frakcje: tworzywo sztuczne, papier, odpady poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady organiczne. Z racji tego, że system segregacji funkcjonuje w Niemczech od lat to na rynku znajduje się wiele ciekawych rozwiązań które wspierają gospodarstwa.

  • Belgia

To kolejne Państwo które przyczynia się do poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie zaśmiecenia. 

Od 2010 roku segregacja śmieci stała się obowiązkowa. W większości miejsc odpady dzielone są na cztery frakcje: papier, plastik, szkło oraz mieszane. Dodatkowym plusem dla danego gospodarstwa jest segregacja odpadów organicznych. Nie przestrzeganie powyższej segregacji jest ukarane grzywną. Belgowie poważnie podchodzą do segregacji dlatego praktycznie w każdym gospodarstwie jest to jeden z obowiązków.

  • Słowacja

Słowacy odpady dzielą na cztery frakcje. Tworzywo sztuczne, papier, szkło, metal. Procedura odbioru śmieci wygląda podobnie jak w Polsce, śmieci odbierane są bezpośrednio z domu. Lokalna rada często za zachowanie poprawności w segregacji nagradza mieszkańców.

  • Czechy

Pomimo, że w Czechach nie ma prawa które nakazywałoby segregacji odpadów to 2/3 Czechów to robi. Dzieląc śmieci na trzy frakcje: tworzywo sztuczne, papier, szkło. W ogólnie dostępnych miejscach rozmieszczone są pojemniki na odpowiednie tworzywo do których mieszkaniec może się udać.

  • Włochy 

Segregacja we Włoszech funkcjonuje od lat, obowiązek ten został wprowadzony w 1997 roku. Obecnie około 25% gospodarstw zbiera odpady a 36% z nich nadaje się do powtórnego użytku. System który działa we Włoszech jest zbliżonych do tego w Polsce, gminy decydują które odpady mają być segregowane. Natomiast najczęściej występujące frakcje to: tworzywo sztuczne, papier, plastik, szkło oraz odpady zmieszane. Inne odpady przekazywane są do odpowiednich punktów które działają w danej gminie.

 

 

Źródło: http://www.organicmagazine.pl/index.php/swiat-i-ludzie/item/1134-sortowanie-odpadow-–-jak-robia-to-inni?.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *