Zero Waste – Europa bez odpadów.

Zamiarem Zero Waste Europe jest edukowanie społeczeństwa w zakresie środowiska, zarządzania gospodarką odpadów, taka aby wytworzone przez nie odpady zostały usunięte przy czym nie trafiły na składowiska. Nowe towary po zakończeniu cyklu życia winny nadawać się do powtórnego użycia, kompostowania. Idea ta towarzyszy już wielu Europejskim miastom a jej rezultaty są zaskakujące. 

Zero Waste funkcjonuje na dwóch poziomach. Jeden z nich rozwija ruch międzynarodowy, drugi wspiera lokalne władze w pozyskiwaniu wiedzy.

Strategia 

Zero Waste definiowane jest przez jej twórców jako wizjonerska i pragmatyczna zarazem idea, by skłonić ludzi do naśladowania zrównoważonych cykli, w których wszystkie zużyte materiały są zasobami do wykorzystania przez innych. Natomiast Zero Waste to nie tylko filozofia czy strategia, ale też zestaw praktycznych narzędzi, służących wyeliminowaniu odpadów.

Do osiągnięcia tego celu niezbędne są: 

  • Zmiany Kulturowe – od kilku lat Europejczycy, podobnie jak mieszkańcy reszty świata, borykają się z deficytem ekologicznym, importując prawie cztery razy więcej materiałów niż eksportują, więc konieczne jest zmodyfikowanie obecnego modelu.
  • Zaangażowanie społeczności – niezbędne są edukacja i udział społeczeństwa w celu zmniejszenia ilości odpadów.
  • Zmiany infrastruktury systemu produkcyjnego i infrastruktury gospodarki odpadami w Europie muszą być tak zaprojektowane, aby odzwierciedlały priorytety: zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywna zbiórka.

Miasta stosujące praktykę „zero waste” potwierdzają, że jest to proces czasochłonny. Wymaga on zaangażowania obywateli, przedsiębiorców oraz władz lokalnych. Natomiast jest to proces który przynosi imponujące rezultaty. Jedno z Toskańskich miast Capannori jest liderem recyklingu odpadów komunalnych w Europie. Jest też pierwszą gminą która zobowiązała się przestrzegać zasad „zero waste” podpisując deklarację (2007r) zobowiązująco do całkowitego zaprzestania kierowania odpadów na składowisko (2020). 

Idea Zero Waste wdrożona jest również w takich miastach jak: Vrhanika, Lublana, Contarina, Argentona, Gipuzkoa,

 

 

 

Słowa kluczowe: Katarzyna Błachowicz – recykling

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *