Ochrona środowiska a biodegradacja.

Jaki jest mechanizm biodegradacji? 

Tworzywa biodegradowalne ulegają rozkładowi pod wpływem czynników abiotycznych (np. promieniowania UV, wody, ciepła) i biotycznych (np.organizmów takich jak bakterie, grzyby czy glony). W pierwszym etapie, materiał ulega fragmentacji i następuje spadek masy cząsteczkowej, w drugim częściowo rozłożony polimer jest metabolizowany przez mikroorganizmy.

W jaki sposób jesteśmy w stanie odróżnić tworzywa sztuczne od tworzyw biodegradowalnych? 

Na pierwszy rzut oka niewiele się od siebie różnią natomiast produkt biodegradowalny posiada dwie zasadnicze różnice: Certyfikacja która za pomocą określonego logo oraz specjalnego numeru  potwierdza biodegradowalność danego produktu. Tak więc określenia które często są zamieszczane na torbach, typu „ekologiczny”, „biodegradowalny”, „przyjazny środowisku” bez oznaczenia Certyfikatem oznaczają, że nie został on zbadany bądź nie spełnia warunków które pozwalają na otrzymanie Certyfikatu.

Czy tworzywa biodegradowalne są dobrą alternatywą dla środowiska w porównaniu do tworzywa sztucznego? 

Zdecydowanie.

Biodegradowalne tworzywa rozkładają się do składników naturalnie występujących w przyrodzie, takich jak woda, dwutlenek węgla i biomasa.  Pozwalają one obniżyć wykorzystanie źródeł nieodnawialnych oraz znacznie redukują poziom zanieczyszczenia środowiska. 

Proces rozkładu tworzą warunki charakterystyczne dla procesu kompostowania dlatego odpady z tworzyw biodegradowalnych należy utylizować razem z odpadami organicznymi. Niektóre tworzywa biodegradowalne otrzymywane są ze źródeł odnawialnych (np. skrobia), co oznacza, że takie tworzywo jest odnawialnym źródłem energii i uczestniczy w naturalnym cyklu przez co redukuje emisję gazów cieplarnianych i przyczynia się do zrównoważonego korzystania z dóbr i zasobów.

Do czego można wykorzystać biodegradacje? 

Tworzywa biodegradowalne można wykorzystać do produkcji rzeczy codziennego użytku, takich jak: jednorazowe siatki, opakowania, jednorazowe talerze, sztućce, kubeczki, materiały stosowane w rolnictwie, medycynie. Oferta produktów biodegradowalnych systematycznie się powiększa.

Źródło

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *