Reporter BBC kwestionuje – Symphony odpowiada

Jest rzeczą naturalną, że reporter BBC ma wątpliwości, czy technologia d2w rzeczywiście działa. W ukazanym 19.07 materiale przedstawiono torbę, która wg jej producenta ma ulec degradacji. Czy jednak tak się stanie i aby móc odpowiedzieć na pojawiające się wątpliwości firma Symphony Environmental Ltd z Anglii, producent dodatków d2w powodujących oksybiodegradację tworzyw sztucznych już 20 lat temu zleciła pierwsze testy naukowe, aby mieć pewność, że nie będzie wprowadzać w błąd. Testy te obejmowały udaną ekspozycję w wodzie morskiej w laboratorium Bandol we Francji, a następnie testy na Queen Mary University w Londynie.
 
Jak wcześniej informowaliśmy prawdą jest, że na wniosek Komisji UE unijna Agencja Chemikaliów („ECHA”) bada tworzywa „oksy-degradowalne”. Symphony przedłożyło do ECHA szczegółowe dowody na to, że „oksydegradowalne” tworzywo sztuczne to nie to samo, co „oksy-biodegradowalne” tworzywo sztuczne, oraz że plastik d2w ulegnie całkowitej biodegradacji w rozsądnym czasie i znacznie szybciej niż „zwykły plastik”.
 
W programie pokazano plastykowe produkty z d2w używane na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które zostały wprowadzone z uwagi na obawę rządu związaną z możliwością przedostania się fragmentów tworzyw do środowiska. Podobnie jak kilka innych rządów na całym świecie zachęcają do używania d2w. Tworzywa sztuczne są niezbędne dla mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej w celu ochrony żywności i wody przed zanieczyszczeniem. Plastikowy zakaz może spowodować epidemię i jest mało prawdopodobny, dlatego wymagane jest alternatywne rozwiązanie, zdaniem Symphony takie jak d2w.

Wszystkie nie zebrane selektywnie tworzywa sztuczne ulegną fragmentacji gdy zostaną umieszczone w otwartym środowisku, ale problem ze zwykłymi tworzywami sztucznymi polega na tym, że ich fragmenty będą zalegać lub unosić się przez dziesięciolecia zanim staną się biodegradowalne akumulując się jako problem dla przyszłych pokoleń. W tym czasie będą rozpadać się na mikrodrobiny i przenosić toksyny.
 
Technologia d2w Symphony została opracowana w celu przyspieszenia procesu degradacji i skrócenia czasu przebywania plastiku w środowisku, poprzez dodanie katalizatora, który sprzyja utlenianiu i przekształca tworzywo sztuczne w materiały biodegradowalne. Ważne jest, aby zrozumieć, że to nie tylko tworzenie kolejnych fragmentów tworzywa. Plastik d2w może zostać poddany recyklingowi, jeśli zostanie zebrany, ale degradacja, a następnie biodegradacja ma na celu ochronę środowiska, jeśli wszystko inne sposoby zbiórki zawiodą.

Symphony publikując materiał prasowy ma nadzieję, że artykuł BBC jest początkiem otwartej i szczerej debaty na temat innowacyjnych rozwiązań, takich jak d2w. Nadszedł czas, aby przestać mówić o problemie i skupić się na rozwiązaniach, dla których d2w jest jednym z dostępnych technologii Symphony, które zachęca rządy i korporacje do przyjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *