Zrównoważony rozwój – przyszłość biotworzyw

Czym są biotworzywa?

Jakie są prognozy na kolejne lata?

Biotworzywa

To tworzywa wytwarzane z surowców odnawialnych bądź tworzywa ulegające biodegradacji. W porównaniu do tradycyjnych źródeł kopalnych posiadają szereg cennych zalet: pozwalają oszczędzać surowce dzięki użyciu rokrocznie odnawiającej się biomasy, ich produkcja i użycie są neutralne węglowo, a ponadto niektóre typy biotworzyw ulegają biodegradacji. Dzięki temu oferują dodatkowe możliwości w zakresie końca cyklu życia produktów.

Grupy biotworzyw:

– tworzywa pochodzące z surowców odnawialnych, lecz nie ulegające biodegradacji (PE, PA, PET, PTT),
– tworzywa ulegające biodegradacji, lecz nie pochodzące z surowców odnawialnych (PBAT, PCL),
– biodegradowalne tworzywa pochodzące z surowców odnawialnych (PLA, PHA, PBS, skrobia).

Raport Smithes Pira

„Przyszłość biotworzyw na rynku opakowań” przedstawia potencjał tego segmentu. Pokazuje, że pomimo niewielkiego dotychczas udziału biotworzyw w światowym rynku opakowań z tworzyw sztucznych, segment ten podlega znacznemu wzrostowi. Lata 2017-2022 mają być przełomowe, szacuje się wzrost na poziomie 7,2 miliardów dolarów.

Raport wskazuje, że w 2017 r. całkowite zużycie biotworzyw osiągnie 1,06 miliona ton, przy wartości rynkowej 3,4 miliardów dolarów. Biotworzywa stanowią obecnie mniej niż 1% światowej sprzedaży opakowań z tworzyw sztucznych jednakże prognozy przewidują, że segment ten znacznie wyprzedzi udział polimerów opartych na ropie naftowej.

Najbardziej efektywnym obszarem do wzrostu biotworzyw w kolejnych latach będą kraje Azjatyckie (Tajlandia, Indie, Chiny) poprzez umiejscowienie tam instalacji do produkcji biotworzyw. Do roku 2020 na tym rynku produkowane będzie 3/4 globalnej ilości tworzyw pochodzenia organicznego. Co nie zmienia faktu, że na dzień dzisiejszy to Europa jest liderem tego segmentu, odbywa się w niej bowiem 31%transakcji.

Mając na uwadze przeznaczenie, to w obecnym roku największym rynkiem dla biotworzyw są opakowania dla produktów nieżywnościowych, stanowią one 46% globalnej konsumpcji opakowań z biopolimerów (worki na śmieci, torby zakupowe) Na drugim miejscu pozycjonowany jest rynek spożywczy, obejmuje on bowiem 22% biotworzyw.

Smithers Pira – międzynarodowa agencja doradcza Smithers Pira specjalizuje się w analizach dotyczących rynku opakowań.

Z raportu jasno można wywnioskować, że nadchodzące lata dla środowiska będą przełomowe.

Źródło

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *